కుంతల దేశంలో జైన మతం !!

Sheik Sadiq Ali  …………………………  Where are the origins of jains? కుంతల దేశ (కర్ణాటక) యాత్రకు స్పూర్తినిచ్చింది నిస్సందేహంగా కొలనుపాక… హైదరాబాద్—వరంగల్ జాతీయ రహదారిలో ఆలేరు నుంచి చేర్యాల వెళ్ళే మార్గంలో కొలనుపాక వుంది. క్రీస్తుశకం 4 వ శతాబ్దం నుంచి అక్కడ జైన మత ఆనవాళ్ళు వున్నాయి.ఇప్పుడక్కడ చాలా అందమైన జైన …
error: Content is protected !!