ఆయన ఇద్దరికీ ఆత్మీయుడే !!

Muralidhar Palukuru …………………………… సుప్రసిద్ధ గాయకుడు .. సంగీత దర్శకుడు  ఘంటసాల  తాను సంగీతం అందించిన సినిమాల్లో పాటలన్నీ ఆణిముత్యాలుగా …
error: Content is protected !!