నిద్రపోతున్నట్టు కనిపించే మమ్మీ !

The Mummy Mystery ....................... ఉత్తర సిసిలీలో ఒక చిన్నారి మమ్మీ మాత్రం తాజా మృతదేహంలా చెక్కు చెదరకుండా ఉండటమే కాకుండా ప్రపంచంలో అందమైన మమ్మీగా పేరుగాంచింది. ఆ విశేషాలేమిటో తెలుసుకుందాం.  రోసాలియా లాంబార్డో అనే రెండేళ్ల చిన్నారి డిసెంబర్ 2, 1920న తన రెండో పుట్టిన రోజు నాడు చనిపోయింది. వాస్తవానికి 1918 నుంచి …
error: Content is protected !!