గంగ కాలుష్యం నుంచి బైట పడిందా ?

Things that don’t go fast………………….. గంగా నది.. హిందువులు పరమ పవిత్రంగా భావించే జీవ నది. ఒక్కసారి ఆ నదిలో మునిగితే పాపాలన్నీ హరించుకుపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం.ఇప్పుడు పాపాలు పోవటం సంగతి పక్కన బెడితే.. ఆ నదిలో మునిగితే లేని పోని రోగాలన్నీ అంటుకొనే దుస్థితి దాపురించింది. గంగా యాక్షన్‌ ప్లాన్‌ , నమామి …
error: Content is protected !!