అచ్చెరువున ‘ఆ చెరువున’ విచ్చిన కన్నుల చూడ …..

Sheik Sadiq Ali ……………………………………………….. వరంగల్ నగరం నుంచి 55 కిలోమీటర్ల దూరంలో ములుగు దాటాక జంగాలపల్లి వస్తుంది.అక్కడి నుంచి కుడి వైపు సిమెంట్ రోడ్డులోకి తిరిగి 13 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేస్తే కొత్తూరు గ్రామం వస్తుంది.అక్కడి నుంచి రెండున్నర కిలోమీటర్లు అడవిలోకి ఏటవాలుగా ప్రయాణిస్తే దేవునిగుట్ట చేరుకోవచ్చు. ఈ మార్గంలో దాదాపు కిలోమీటర్ దూరం …
error: Content is protected !!