ఈ బీజేపీ రాముడిని మీరట్ ఓటర్లు ఆదరిస్తారా ?

A tough competition for Rama………………………. రామాయణం సీరియల్ లో రాముడిగా నటించిన అరుణ్ గోవిల్ … ఆరోజుల్లో అందరిని ఆకట్టుకున్నాడు. ఆ రాముడే ఇపుడు మీరట్ లో బీజేపీ తరపున పోటీ చేస్తున్నాడు. మీరట్ చారిత్రిక ప్రాధాన్యత ఉన్న నగరం. బీజేపీ కి మంచి పట్టు ఉన్న నియోజకవర్గం..  2014 లో ఇక్కడ నుంచి …
error: Content is protected !!