అలా ‘మిస్సమ్మ’ నుంచి ఆమెను తప్పించారు !

సుప్రసిద్ధ నటి భానుమతిది  విలక్షణమైన వ్యక్తిత్వం. ఆమెకు గర్వమని, అహంభావమని దూరం నుంచి చూసినవాళ్ళు అనుకుంటారు. పురుషాధిక్యం ఎక్కువగా ఉన్న సినిమా పరిశ్రమలో అలా పొగరు, వగరు గానే వుండాలి అని భానుమతి అనేక ఇంటర్వ్యూ లలో చెబుతుండేది. ఆమె చాలా నిక్కచ్చి మనిషి.   ఈ నిక్కచ్చితనం తోనే మిస్సమ్మ సినిమా మిస్ అయింది. …

శోభన .. ఏం చేస్తున్నారో ?

Great Dancer …………………………………. ప్రముఖ నటి,నర్తకి శోభన భారతదేశంలో ప్రతిభావంతులైన కళాకారిణులలో ఒకరు.ప్రస్తుతం శోభన నాట్యరంగానికే పరిమితమయ్యారు. భరత నాట్యంలో ఆమె దిట్ట. ఎందరో కళాకారిణులకు శోభన నాట్యంలో శిక్షణ ఇస్తున్నారు.1994లో ఆమె కళార్పణ అనే సంస్థను ప్రారంభించింది.భరతనాట్యం పట్ల ఆసక్తి గలవారికి శిక్షణ ఇవ్వడం ..  దేశమంతటా నృత్యప్రదర్శనలు ఇవ్వడం ఈ సంస్థ లక్ష్యం. …
error: Content is protected !!