‘తిక్కశంకరయ్య” కాదా ?

Subramanyam Dogiparthi……………………..  An entertaining film……………… ఈ సినిమాకు తిక్క శంకరయ్య పేరు పెట్టినవారికి పద్మవిభూషణ పురస్కారం ఇవ్వాలి . పిచ్చి శంకరయ్య అని పెట్టాలి . ఎందుకంటే మధ్యలో పిచ్చోడు అవుతాడు కాబట్టి . కాని తిక్క అని పెట్టి , ఫుల్ డబ్బులు వసూలు చేసుకున్నారు . సినిమా అంతా NTR , …
error: Content is protected !!