నవలా చిత్రాల పరంపర ఈ సినిమాతో ఊపందుకుందా?

Subramanyam Dogiparthi…………………………. BP lowering movie ఆత్మీయతనంతా రంగరించి పోసిన సినిమా 1969 లో వచ్చిన ANR – వాణిశ్రీల మొదటి జోడీ సినిమా . ఈ ఇద్దరి జోడీ తెలుగు సినిమా రంగంలో ఒక ఊపు ఊపింది . NTR తో సక్సెసులు ఉన్నా , పేరు వాణిశ్రీకి రాలేదు . ANR తో …
error: Content is protected !!