ధృవ ప్రాంత ఆదివాసీల జీవన చిత్రం!!

పూదోట శౌరీలమ్మ. బోధన్……………………………… The life of nomads  ఈ సినిమా రష్యాలోని సైబీరియా  ధృవ  ప్రాంతపు మంచు తో కప్పబడి వుండే టండ్రా ప్రాంతానికి చెందిన కథావస్తువుతో నిర్మింపబడింది.రష్యన్ భాషలో బెలీ యాగెల్ అంటే ( the white moss) తెల్లని నాచు అని అర్థం. ఈ సినిమా డైరెక్టర్ వ్లాదిమిర్ టుమొవ్. జూన్ …
error: Content is protected !!