కాపీ కథతో వర్మ”శివ” సినిమా తీసారా ?

ప్రముఖ దర్శకుడు  రాం గోపాలవర్మ “శివ” సినిమా గురించి తెలియని వారు ఉండరు.  “శివ ” సినిమా ద్వారా వర్మ తన ఉనికిని ప్రపంచానికి చాటారు. దర్శకుడిగా మొదటి సినిమాతో విజయం సాధించారు.వర్మ దర్శకుడు అయ్యేందుకు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశారు.శివ సినిమాలో కాలేజీ నేపథ్యంలో హింసాత్మక కథను చొప్పించి నిర్మించారు. ఎటువంటి ఆధారం, శిక్షణ, సహాయ …
error: Content is protected !!