అలా ‘మిస్సమ్మ’ నుంచి ఆమెను తప్పించారు !

సుప్రసిద్ధ నటి భానుమతిది  విలక్షణమైన వ్యక్తిత్వం. ఆమెకు గర్వమని, అహంభావమని దూరం నుంచి చూసినవాళ్ళు అనుకుంటారు. పురుషాధిక్యం ఎక్కువగా ఉన్న సినిమా పరిశ్రమలో అలా పొగరు, వగరు గానే వుండాలి అని భానుమతి అనేక ఇంటర్వ్యూ లలో చెబుతుండేది. ఆమె చాలా నిక్కచ్చి మనిషి.   ఈ నిక్కచ్చితనం తోనే మిస్సమ్మ సినిమా మిస్ అయింది. …
error: Content is protected !!