కామాటిపుర వేశ్యల జీవితాలపై భన్సాలీ ఫోకస్ !

Lives of Sex workers……………………………………. “గంగూభాయి ఖతియావాడి” … సెక్స్ వర్కర్ల జీవితాలు ఎలా ఉంటాయో? ఎలా ముగుస్తాయో వివరించిన చిత్రమిది. గతంలో ఇలాంటి కథలతో వచ్చిన సినిమాలకు ఈ సినిమాకు పోలిక లేదు. సెక్స్ వర్కర్ల జీవితాల్లో మరెన్నో చీకటి కోణాలున్నాయి. ఈ సినిమా పరిమితంగానే కొన్ని సమస్యల చుట్టూ తిరుగుతూ గంగు వేశ్యావృత్తిలోని …
error: Content is protected !!